Lütfen bekleyiniz...

Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (1) Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi (2) Ankara Barosu Dergisi (4) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (1) Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi (1) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (3) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2) Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi (4) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (8) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (6) Gaziantep University Journal of Social Sciences (5) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (1) Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi (2) Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi (1) Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (1) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (1) İstanbul İktisat Dergisi (1) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (9) İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi (2) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1) Legal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (2) Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi (1) Legal Hukuk Dergisi (6) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (10) Legal Mali Hukuk Dergisi (2) Legal Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi (1) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (1) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (2) Mülkiye Dergisi (19) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (1) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (4) Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (1)

Yazar

Tarih

Yıl

Kısa Çalışmayı Erken Sonlandıran İşyeri Uzatmadan Yararlanabilir mi?

Legal BlogLütfi İnciroğluYıl 2020
Kısa Çalışmayı Erken Sonlandıran İşyeri Uzatmadan Yararlanabilir mi? Yazar Adı: Lütfi İnciroğlu Yayın Tarihi: 07.07.2020 / 30 Haziran 2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Karar ile yeni koronavirüs (...
Korona Virüs Corona Virüs Covid 19 Kısa Çalışma İşveren İşçi İşyeri Kısa Çalışmanın Uzatılması

Yeni Medyada Nefret Söylemi Ve Nefret Söyleminden Doğan Hukukî Sorumluluk

MakaleSibel Serpil Aydos, Oğuz Sadık AydosGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2019, Cilt 23, Sayı 2
3 Ankara Hacı Bayram Vel? Ün?vers?tes? Hukuk Fakültes? Derg?s? C. XXIII, Y . 2019, Sa. 2 YENİ MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ VE NEFRET SÖYLEMİNDEN DOĞAN HUKUKÎ SORUMLULUK S?bel Serp?l AYDOS * Oğuz Sadık AYDOS ** ÖZ T oplum hâlinde yaşayan insanları, etnik k...

Bana Okurunu Söyle, Sana Manşetini Söyleyeyim: Gazete Web Sitelerinde İçerik Hiyerarşisini Ve Gündemi Belirlemede Okurun Değişen Rolü

MakaleElif Korap ÖzelGaziantep University Journal of Social SciencesYıl 2018, Cilt 17, Sayı 3
GAUN JSS Deniz, Ş., Özel, E., K., (2018). Bana Okurunu Söyle, Sana Manşetini Söyleyeyim: Gazetecilerin, İçerik Hiyerarşisini ve Gündemi Belirlemede Okurun Değişen Rolüne Bakışı, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (3), 916-940,...

Gazetede Çocuklar: Hürriyet, Sabah, Sözcü Ve Posta Örnekleri

MakaleCansu YILDIZKırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt 8, Sayı 1
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD) Cilt 8, Sayı 1, Ocak 2018, Sayfa 281-294 Kırıkkale University Journal of Social Sciences (KUJSS) Volume 8, No 1, January 2018, Pages 281-294 GAZETEDE ÇOCUKLAR: HÜRRİYET, SABAH, SÖZCÜ VE POSTA...

Ana Akım Medya Alternatif Medya İhtiyacı Ve Etik

MakaleSamet AkveranDördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli DergiYıl 2018, Cilt 1, Sayı 1
Akveran, S. Ana Akım Medya Karşısında Alternatif Medya İhtiyacı Ve Etik. 1 (1). 10-31 10 ANA AKIM MEDYA KARŞISINDA ALTERNATİF MEDYA İHTİYACI VE ETİK Samet AKVERAN * Özet Bu çalışmada ana hatları ile “ana akım” ve “alterna...

Barış Gazeteciliğinin Sosyo-politik İmkânı Üzerine Bir Değerlendirme

MakaleEkmel GeçerDördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli DergiYıl 2018, Cilt 1, Sayı 1
Geçer, E. (2018). Barış Gazeteciliğinin Sosyo-Politik İmkanı Üzerine Bir Değerlendirme. 1 (1). 32-50 32 BARIŞ GAZETECİLİĞİNİN SOSYO-POLİTİK İMKANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ekmel GEÇER * Barış gazeteciliğine bakış açısı ve haber üreti...

Alternatif Bir Medya Olarak Sosyal Medyanın Yeni Toplumsal Hareketler Üzerindeki Etkisi

MakaleYelda ÇÜÇEN ÖKEDördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli DergiYıl 2018, Cilt 1, Sayı 1
Çüçen Öke, Y. (2018). Alternatif Bir Medya Olarak Sosyal Medyanın Yeni Toplumsal Hareketler Üzerindeki Etkisi. 1 (1). 52-61 52 ALTERNATİF BİR MEDYA OLARAK SOSYAL MEDYANIN YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yelda ÇÜÇEN ÖKE * ...

24 Ocak Kararları Ve 12 Eylül Askeri Darbesinin Basına Olan Etkileri: Milliyet Gazetesi Örneği

Makalesinan baranDördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli DergiYıl 2018, Cilt 1, Sayı 1
Baran, S. (2018). 24 Ocak Kararları Ve 12 Eylül Askeri Darbesinin Basına Olan Etkileri: Milliyet Gazetesi Örneği. 1 (1). 76-96 76 24 OCAK KARARLARI VE 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİNİN BASINA OLAN ETKİLERİ: MİLLİYET GAZETESİ ÖRNEĞİ Sinan BARA...

Hadika Gazetesi Ve Milli Ekonomi: “ittihad-ı Efkâr-ı Milliye”

MakaleKenan DEMİRDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 57
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 57. Sayı / Temmuz 2018 92 HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE” Kenan DEMİR ? Öz: Osmanlı’da ilk gazete 1831 senesinde yayımlanmasına karşın gazetelerin k...

Uluslararası Silahlı Çatışmalarda Gazetecilerin Ve Medya Araçlarının Korunması

MakaleSüleyman DOSTAnkara Barosu DergisiYıl 2018, Cilt 76, Sayı 2
HAKEMLİ ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-0317-6389 Makalenin Geldiği T arih: 14.02.2018 Kabul T arihi: 20.03.2018 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Taba- nında indekslenmektedir. ** Süleyman Demirel Üniversite...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 11 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor