Lütfen bekleyiniz...

Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Hukuk Haberleri

Haftanın Kararı (07.09.2020) Reklam ve Resmî İlanların Kesilmesine Karar Verilmesi Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlükleri İhlal Edilmiştir Anayasa Mahkemesi, Fiilî Hizmet Süresi Zammından Yararlanmak İçin Çalışmalarının Basın ve Gazetecilik Mesleğinde Geçmiş Sayıldığının Tespiti Talebiyle Açılan Davada İtiraz Konusu Kuralın İptaline Karar Verdi Kişilik Haklarına Saldırı Niteliği Taşıyan Haberler Nedeniyle Tazminata Hükmedilmesi İfade ve Basın Özgürlüklerini İhlal Etmemiştir Wikipedia İsimli İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir Gazetecinin Sosyal Medyada Bir Siyasetçiye Yönelik Paylaşımlarından Dolayı Cezalandırılması Nedeniyle İfade Özgürlüğü İhlal Edilmiştir Anayasa Mahkemesi, Kanal ve Frekans Kullanım Bedelini Ödemeyen Kuruluşların Karasal Yayınlarının Durdurulması Kuralını İptal Etti Anayasa Mahkemesi, Gazetecilere, Gününde Ödenmeyen Fazla Çalışma Ücretlerinin Her Gün İçin Yüzde Beş Fazlasıyla Ödenmesi Kuralının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İptaline Karar Verdi Devam Eden Ceza Soruşturması Kapsamında Verilen Yayım Yasağı Kararı Nedeniyle İfade ve Basın Özgürlükleri İhlal Edilmiştir İdarece Basın Açıklaması Yapılamayacağı Bildirilen Alanda Basın Açıklamasına Katılım Üzerine İdari Para Cezası Kesilmesi Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı İhlal Edilmiştir Tüm Hukuk Haberleri >>

Önemli Bilgiler

Mevzuattaki Son Değişiklikler

01.12.2020 / Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3238) 05.11.2020 / Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB) 03.10.2020 / Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.09.2020 / Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.09.2020 / İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 66) 11.09.2020 / Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.09.2020 / Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının 6, 8 ve 9 uncu Maddelerinin Tadiline Dair Genel Kurul Kararı (No: 214) 31.07.2020 / Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2810) 30.06.2020 / Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706) 26.06.2020 / Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>