Lütfen bekleyiniz...

Basın Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Satın Alınan Taşınmazdaki Ayıp İhtarı

Dava Dilekçesi
Satın Alınan Taşınmazdaki Ayıp İhtarı İHTARNAME İHBAR EDEN : (Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Adres) VEKİLİ : Av. …………. KARŞI TARAF : (Ad, Soyad, T.C.Kimlik No., Adres) KONUSU : Müvekkilmiz …….. ………… ‘in satın almış olduğu dairedeki ayıpların gid...

KHK İle Meslekten Çıkartılmaya Dair İşlemin İptaline Karar Verilmesi Talebi-İstinaf Diekçesi

Dava Dilekçesi
KHK İle Meslekten Çıkarılmaya Dair İşlemin İptaline Karar Veilmesi Talebi - İstinaf Dilekçesi …………. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Gönderilmek Üzere ……………İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA   İSTİNAF KANUNYOLUNA BAŞVURAN DAVACI         : (Ad, Soy...

Tekzip (Cevap/Düzeltme) Talebi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Tekzip (Cevap/Düzeltme) Talebi - Dava Dilekçesi ….. SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE TEKZİP İSTEYEN : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) TEKZİBİ İSTENİLEN YAZI : ………………..’da yayınlanan …………………. Gazetesinin …./……/…… tar...

Düzeltme Ve Cevap Yazısının Yayımlanması- Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Düzeltme Ve Cevap Yazısının Yayımlanması- Dava Dilekçesi ….. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE İSTEM SAHİBİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) KARŞI TARAF (GAZETE SORUMLU MÜDÜRÜ) : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Düz...

Kişilik Haklarına Basın Yolu İle Saldırı - Manevi Tazminat – Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Kişilik Haklarına Basın Yolu İle Saldırı - Manevi Tazminat – Dava Dilekçesi ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE ......... DAVACI :... A… DAVALILAR : 1. Yazı İşleri Sorumlu müdürü 2. Gazete sahibi (imtiyaz sahibi) 3. Haberi veren veya yaza...

Maddi ve Manevi Tazminat - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Maddi ve Manevi Tazminat - Dava Dilekçesi ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : ..... YTL maddi, ...... YTL manevi tazminatın olay gününden yasal faiziyle birlikte davalıdan ...

Manevi Tazminat - Kişilik Haklarına Saldırı - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Manevi Tazminat - Kişilik Haklarına Saldırı - Dava Dilekçesi ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALILAR : (Ad, Soyad, TC, Adres) (Ad, Soyad, TC, Adres) (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Kişilik hakkına saldırı do...

Süreli Yayınlar İçin Verilecek Beyanname (Mevkute Beyannamesi)

Yazışma / Form
Süreli Yayınlar İçin Verilecek Beyanname (Mevkute Beyannamesi) 5187 SAYILI BASIN KANUNU GEREĞİNCE SÜRELİ YAYINLAR İÇİN VERİLECEK BEYANNAME …………………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU'NA 1-Gazete Mecmua veya Ajansın Adı ...

MESAM - Yayın Çıkartma Beyannamesi İstemi Örneği

Yazışma / Form
MESAM - Yayın Çıkartma Beyannamesi İstemi Örneği BEYANNAME … CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SÜRELİ YAYININ   ADI                    : MAHİYETİ        : TÜRÜ               : DİLİ                   : YAYIN ARALIĞI : YÖNETİM YERİ : TELEFON       ...

Ürün ve Hizmet Alımları İstemi - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Ürün ve Hizmet Alımları İstemi - Dava Dilekçesi T.C ……………. KAYMAKAMLIĞI (İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı) ŞİKAYET EDEN (Tüketici) : (T.C.No:…………………………………………..) Adı Soyadı : …………………………………………………….. Adres : ………………………………………………..……. Te...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor